När du har läst igenom min hemsida, så ser du att det finns
oändliga möjligheter att göra en karta.


 

För mig är det mycket viktigt att du få den karta du verkligen behöver och att du är nöjd när du håller den i din hand.

 

 
 

Att tillverka en karta är ett yrke som t.ex. att vara snickare. Du har en uppgift och du har en hel låda med olika "verktyg" för olika arbetsmoment. Vissa uppgifter kan jag lösa automatiserat och vissa kräver en hel del manuellt arbete.

 
 

Därför finns det inga fasta priser på mina kartor, utan jag skickar dig
en offert när vi tillsammans är överens om vilken karta du önskar.


 
 

Men för att få en känsla i vilken storleksordningen en karta kommer
att kosta
hitta du här
                                    -->   prisexempel friluftskarta
                                    -->   prisexempel jaktkarta