Lantmäteriet har ändrat namn av sina kartor och
utssendet av den fördetta fastighetskartan!

   

from. 2018, är den nya namn

av fastighetskartan => kartan 1:10.000
av terrängkartan     => kartan 1:50.000

 

Dessutom har Lantmäteriet ändrat utseendet av den före detta fastighetskartan. Den är anpassad till dem övriga kartprodukter och den finns antingen med fastighetsindelningen eller vägnamn.

 

Här är den original meddelande kartprodukter
Kartsnickeriets kartor till din mobil eller surfplatta!

 

from. 2018, kan du använda kartsnickeriets kartor också på din mobiltelefon och surfplatta!

 

”Använda” innebär att inte bara titta på dem, utan också att din position i terrängen blir visad i kartan med hjälp av den inbyggda GPS funktionen.
Dessutom kan du mäta (både längd och yta) i kartan och mäta GPS tracks och points.

 

Hur det ska gå till, hitta du under tips !