Rådgivning
, så att du får den karta du verkligen behöver. Rådgivning med utseendet, val av grundkarta, skala, färgsättning,
pappersformat, (om du vill ha en karta på papper),..m.m.

 

Anskaffning av grundkartan.

 

Förena grundkartan med dina data
(t.ex. passpunkter, vandrings-, skidvägar, areal med särskild betydelse).

 

Framställning av en tryckfil i det format du önskar
(vanligast i PDF.format)

 

Rådgivning om hur du vill trycka kartan
(t.ex.på vilket material (papper, plast,..)) och
om önskad, ordna jag också
tryck av kartorna.

 

Omforma dina data till fil, för att överföra dem till GPS mottagare
(t.ex. hundförare, jaktkompisar,…).

 

I normalfallet så levererar du GPS koordinater till mig.
Om det passar både tidsmässigt och var områdena är, så kan jag också mäta objekten för dig som du vill ha på kartan.